Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl döneminde ülkemizde 1. Uluslararası ve Ulusal Ebelik Tarihi Kongresi 22-24 Kasım 2023 tarihlerinde İzmir’de gerçekleşecektir. Ebelik mesleği gücünü tarihinden ve sağladığı toplumsal yarardan almaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye’de köklü ve güçlü geçmişi olan ebelik mesleğinin tarihini konu alan kongreyi çok önemsiyoruz.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ebelik eğitimi ve ebelik hizmetleri, toplumun gereksinimleri, kültürü, ekonomisi, siyaseti, sağlık politikaları ve nüfusun yaşadığı coğrafik yapı gibi pek çok unsurdan etkilenerek şekillenmiştir. Ebeler, başta doğum hizmetleri olmak üzere pek çok ebelik hizmeti yürüterek anne ve çocuk sağlığı, toplum sağlığı ve ülke kalkınmasına önemli katkılar sunmuşlardır.
Ülkemizde ilk olarak 1842 yılında başlayan ebelik eğitimi, 180 yıllık bir dönemde uzun bir yol almış ve 1996 yılında lisans düzeyine çıkmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında köy ebe okullarında ilkokul üzerine bir buçuk yıllık eğitim ile yetişmiş köy ebeleri çocuk yaşlarda tabiatın içine serpilmiş köylerin zorlu yaşam ve çalışma koşullarında önemli hizmetler vermişlerdir. Sonraki yıllarda ortaokul, lise, ön lisans ve günümüzde üniversite eğitimi ile yetişen ebeler ülkemizde sağlık ekibinin önemli üyelerindendir. Ancak ebelik meslek tarihi pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yeterince ilgi görmemiş ve henüz tam olarak ortaya çıkarılamamıştır. Bu nedenle kökleri derinlerde ve güçlü olan ebelik meslek tarihi makro ve mikro ölçekte çalışılmayı beklemektedir.

Ebelik tarihine ilgi göstermek, mesleğin öneminin ve gücünün daha da görünür olması, meslek adayı ebelik öğrencilerinin ve ebelerin mesleki aidiyetinin daha da güçlenmesi için zorunluluktur. Meslek tarihimize ilgi göstermek aynı zamanda tarihin gizli kalmış tanıkları olan emekli ebelere, bu dünyadan göçmüş olan ebe büyüklerimize karşı bir vefa borcumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerden yola çıkarak gerçekleştireceğimiz 1. Uluslararası ve Ulusal Ebelik Tarihi Kongresinde hep birlikte olmak dileğim, sevgim ve saygımla; emekli ebe, ebe ve ebelik öğrencilerini, ebelik bölümü akademisyenleri, ebelik, kadın ve tıp tarihi araştırmacılarını ve ebelik mesleğine ilgi duyan herkesi yüz yüze yapılacak kongrede buluşmaya davet ediyorum.

Doç. Dr. Ummahan YÜCEL
Kongre Başkanı